Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης

Επικοινωνία

Consulting - Construction

Τουλίπας & Μαργαρίτας,
19003 Πόρτο Ράφτη, Πρασιαί
POB 3311
Τηλ.: +30 210 80 77 805
Fax: +30 210 80 74 563

www.consulting-construction.com

e-mail: klopfer@otenet.gr


Agency abroad


Gerd Wolff
Maschinenfabrik GmbH

Sedanstraße 41
D-58089 Hagen
Tel.: +49(0)2331 92218-0
Fax: +49(0)2331 92218-18

www.gerd-wolff.com


Partner


Μαββίδης + Συνεργάτες
26ης Οκτωβρίου 86
GR - 54628
Θεσσαλονίκη
Tel.: +30 - 2310 531 100 /-2
Fax: +30 - 2310 531 103

www.mavvidis.comConsulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19003 Πόρτο Ράφτη, Πρασιαί POB 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr


Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS