Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γαλβανιστήρια

Μεταλλικά εξαρτήματα που διαφέρουν σε μέγεθος ή βάρος, τοποθετούνται σε περιστροφικά καλάθια και υπόκεινται σε καθαρισμό αφού βυθιστούν διαδοχικά σε μπάνια με όξινα διαλύματα και αποπλυθούν με νερό.
Κατόπιν βυθίζονται στο ηλεκτρολυτικό μπάνιο γαλβανισμού και ακολουθεί η διαδικασία παθητικοποίησης.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτυγχάνεται με αφύγρανση των εξαρτημάτων μέσω φυγοκεντρικών ξηραντηρίων.
Ο χρόνος της διαδικασίας και η τιμή του ρεύματος γαλβανισμού, ελέγχονται και καταγράφονται από υπολογιστή.
Για την επίτευξη άριστης απόδοσης, ποιοτικού ελέγχου, και προγραμματισμού παραγωγικής ικανότητας, υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης πάνω από εκατό συνταγών.


1. Γερανοί μεταφέρουν καλάθια γεμάτα από μεταλλικά εξαρτήματα, από το ένα μπάνιο στο άλλο σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, μέσω computer.

2. Στην εγκατάσταση της εικόνας ανωτέρω, γαλβανίζονται μεταλλικά νομίσματα EURO Νικελίου - Χαλκού.
Αυτό αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS