Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας

Η μεταλλική ταινία διέρχεται από την γραμμή θερμικής επεξεργασίας ώστε τα φυσικά χαρακτηριστικά της (σκληρότητα - εφελκυσμός ή επιμήκυνση) να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Οι γραμμές σκλήρυνσης - ανόπτησης, ή patenting, γενικώς εξοπλίζονται με συσωρευτές που εγγυώνται αφενός μεν την αδιάλειπτη λειτουργία τους και αφετέρου την σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Ένα νέο σύστημα θερμικής επεξεργασίας έχει αναπτυχθεί που παράγει χάλυβα ελατηρίων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.


1. Απεικόνιση γραμμής σκλήρυνσης - ανόπτησης σε οθόνη με δυνατότητα καταγραφής δεδομένων σε πραγματική κατάσταση τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν και να εκτυπωθούν οποτεδήποτε.

2. Η παραγόμενη θερμότητα και η απαιτούμενη ψυκτική ενέργεια μεταφέρονται οικονομικά μέσω κλειστών κυκλωμάτων και πλακοειδών εναλλακτών.

3. Επαγωγικοί φούρνοι παρεχόμενοι από την εταιρία SMS Elotherm που ανεβάζουν την θερμοκρασία της ταινίας στους 500°C με συντελεστή απόδοσης ενέργειας περίπου 90%, χρησιμοποιούνται στις γραμμές μας.

4. Αυτή η εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας δίνει στην μεταλλική ταινία χαρακτηριστικά ελατηρίου. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρία Ebner και λειτουργεί με Βισμούθιο σαν μέσο ψύξης.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS