Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Προφίλ Εταιρείας

H Consulting Construction είναι μια εταιρία με εμπειρία και εξειδίκευση σε μονάδες βαριάς βιομηχανίας τύπου χάλυβα και αναλαμβάνει την έρευνα την ανάπτυξη και την κατασκευή έργων όπως:

• Γραμμές Κοπής
• Γραμμές Έλασης
• Γραμμές Συσκευασίας
• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας
• Γραμμές Ανακύκλωσης
• Γραμμές Συναρμολόγησης
• Γαλβανιστήρια
• Γραμμές Αποσκωρίωσης

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
H Consulting Construction παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν από τις λεπτομερείς και αναλυτικές μελέτες και καταλήγουν στις "με το κλειδί στο χέρι" λύσεις, βάσει των ακολούθων φάσεων ανάπτυξης:

• Ανάλυση και Υποστήριξη
• Αναλυτική Μελέτη
• Σχεδιασμός Εξοπλισμού
• Κατασκευή
• Εγκατάσταση
• Εκκίνηση και Ανάθεση
• Εκπαίδευση
• Υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση και Υποστήριξη

Αναλυτικά οι φάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Ανάλυση κατάστασης και υποστήριξη: Σε κάθε πελάτη προσφέρεται μία εφικτή και ρεαλιστική λύση κατόπιν μελέτης της πραγματικής κατάστασης στον χώρο της εγκατάστασης. Επίσης προσφέρονται λύσεις και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί η ποιότητα και η ποσότητα της παραγωγικού αποτελέσματος.

Αναλυτική μελέτη: Αξιολόγηση προτάσεων, ανάλυση κόστους και λεπτομερείς συζητήσεις με τον πελάτη προκειμένου να προσφερθεί η καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

Σχεδιασμός εξοπλισμού: Η συμφωνηθείσα λύση και προσφορά συντάσσεται και ακολουθούν λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού για την έναρξη της διαδικασίας κατασκευής.

Κατασκευή: Στα μηχανουργεία οι μηχανές αναπτύσσονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με την υψηλή τεχνική, την ειδικευμένη γνώση και με βάσει την εμπειρία. Στην κατασκευή επίσης συμπεριλαμβάνονται ο ηλεκτρικός - ηλεκτρονικός εξοπλισμός, υδραυλικά δίκτυα και δίκτυα πεπιεσμένου αέρα και ότι χρειάζεται για την υποστήριξη της λειτουργίας των μηχανών. Ο εξοπλισμός δοκιμάζεται κάτω από αυστηρά κριτήρια ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με τα standards και προδιαγραφές CE.

Εγκατάσταση: Η ανέγερση, οργάνωση και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ολοκληρώνεται από ομάδα άριστα εκπαιδευομένων τεχνικών και έμπειρων μηχανικών.

Εκκίνηση και ανάθεση:Η εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία από τους μηχανικούς της Consulting Construction's βάσει των προδιαγραφών και των συμβατικών υποχρεώσεων.

Εκπαίδευση: Οι διευθυντές παραγωγής και οι χειριστές των μηχανών, εκπαιδεύονται στην λειτουργία, τον ασφαλή χειρισμό και την συντήρηση των μηχανών.

Υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση και υποστήριξη: Μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, η Consulting Construction συνεχίζει να προσφέρει υποστήριξη και υπηρεσίες προς τον πελάτη που αφορούν την συντήρηση, ανταλλακτικά, αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του εξοπλισμού.


Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS