Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γραμμές Έλασης

Οι γραμμές έλασης σκοπό έχουν να μειώσουν το πάχος της μεταλλικής ταινίας.
Τα έλαστρα αντίστροφης ψυχρής έλασης της Consulting - Construction έχουν ικανότητα να μειώνουν το πάχος της ταινίας κατά 35% σε ένα "πάσο".
Η Consulting Construction επίσης αναλαμβάνει την τροποποίηση υπαρχόντων γραμμών έλασης με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητάς τους.


1. Εγκατάσταση ελάστρου αντιστροφής, με ταχύτητα παραγωγής 500 m/min και ικανότητα 1000 kW.
Απεικονίζεται το τροφοδοτικό, ηλεκτρομειωτήρες και το τραπέζι εισόδου.

2. Το ίδιο έλαστρο μετά από 6 μήνες λειτουργίας με παραγωγή περίπου 35.000 τόνων / έτος.

3. Τροποποίηση γραναζοκιβωτίου τυλικτικού με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας και την αντοχή στην αναπτυσσόμενες δυνάμεις έλασης.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS