Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service

Νέα

Στην σελίδα αυτή εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξελίξεις τεχνολογίας και έργων που αναπτύσσονται στην εταιρία μας.


Ανάπτυξη νέου τρόπου διαχείρισης και εκφόρτωσης των coils, με σκοπό την ελάχιστη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, την μείωση του χρόνου διακοπής, την βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και της αποδοτικότητας.


 

Δύο αυτόματες κεφαλές δεσίματος με δύο εγκοπές σφραγίσματος. Οι μηχανές αυτές οι οποίες είναι μεταχειρισμένες, βελτιώθηκαν και αναβαθμίστηκαν στα μηχανουργεία μας ώστε να δένουν τα coils σε τρία σημεία σε χρόνο 30 sec (ανά κεφαλή) και είναι διαθέσιμες σε πολύ χαμηλό κόστος.


Ένα ειδικό οριζόντιο τραπέζι τύλιξης μαλακών προφίλ από PVC έχει κατασκευαστεί, όπου η ταχύτητα τροφοδοσίας, οδήγηση του προϊόντος και η περιστροφή της κεφαλής τύλιξης, ελέγχονται από ειδικό πρόγραμμα υπολογιστή.
Η μονάδα στην παρούσα φάση ευρίσκεται στο στάδιο εκκίνησης και ανάθεσης.


 

Προκειμένου να σταθεροποιηθείκαι να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα ένας συσσωρευτής θεωρήθηκε ότι πρέπει να ενσωματωθεί σε μια υπάρχουσα γραμμή παραγωγής χρησιμοποιώντας μια γραμμή παράκαμψης, σε συνδυασμό με μια πατάρι κατασκευή.


Η αύξηση της παραγωγής των βιομηχανικών ελαστικών τροχών, απαιτεί μια νέα αντίληψη για μια αυτόματη μονάδα συναρμολόγησης, η οποία προσθέτει ένα ελατηριωτό πείρο στην ζάντα, πριν ο ελαστικός τροχός πιεστεί σ' αυτήν.
Η παραγωγική ικανότητα είναι περίπου 900 κομμάτια ανά λεπτό. Ελαστικοί τροχοί τοποθετούνται πάνω σε ζάντες στις οποίες προηγουμένως έχει τοποθετηθεί ένα ελατηριωτό αξονάκι.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr


Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS