Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γραμμές Αποσκωρίωσης

Η σκουριασμένη πρώτη ύλη, οδηγείται υπό μορφή σπείρας μέσω ενός μπάνιου με οξύ.
Κατόπιν εξουδετερώνεται και παθητικοποιείται πριν επανατυλιχθεί σε ρολό.
Ειδικότητά μας είναι η τεχνολογία «συνεχούς σπείρας » η οποία μπορεί να δώσει μια παραγωγική δυνατότητα από 20.000 έως 80.000 τόνους / έτος με ταινία πλάτους μέχρι 500 χιλ.
Πλεονέκτημα επίσης ότι δεν απαιτείται μεγάλη έκταση για την εγκατάσταση.


1. Η εικόνα δείχνει το μπάνιο που έχει επενδυθεί με οξύμαχα τούβλα. Δύο μεταλλικοί άξονες οδηγοί από ανοξείδωτο χάλυβα,οδηγούν την ταινία υπό μορφή σπείρας μέσα στο μπάνιο ώστε η αποσκωρίωση να επιτυγχάνεται σε χρόνο περίπου 2 λεπτών.

2. Η προετοιμασία του οξέως, η αναγέννηση, η ουδετεροποίηση του νερού και των παραγομένων ατμών πραγματοποιούνται σε χωριστούς τομείς.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS