Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γραμμές Συναρμολόγησης

Ημι-έτοιμα εξαρτήματα ταξινομούνται, ελέγχονται, τροφοδοτούνται και συναρμολογούνται με τρόπο ώστε να αποτελέσουν ένα τελικό προϊόν.
Οι συνημμένες εικόνες απεικονίζουν μια γραμμή παραγωγής βιομηχανικών τροχών με παραγωγική ικανότητα 1000 τροχών / ώρα.


1. Έξοδος όπου απεικονίζεται ο σταθμός δοκιμών ο οποίος αποδέχεται τα αποδεκτά προϊόντα.

2. Eλαστικοί τροχοί και ζάντες αποθηκεύονται σε παλέτες και προωθούνται προς συναρμολόγηση σε αυτόματη γραμμή παραγωγής αποτελούμενη από 8 διαφορετικούς σταθμούς.

3. Είσοδος γραμμής συναρμολόγησης με δονητικούς συσωρευτές, τροφοδοτικά και τραπέζι συναρμολόγησης πάνω σε μεταφορική ταινία.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS