Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


Γραμμές Ανακύκλωσης

Τα μεταχειρισμένα λάστιχα αυτοκινήτων διαχωρίζονται από τα εσωτερικά μεταλλικά σύρματα και αλέθονται σε κόκκους διαφόρων μεγεθών.
Οι κόκκοι αποθηκεύονται σε σιλό και κατόπιν αναμιγνύονται με ειδικά πρόσθετα όπως κόλλα.
Μια σταθερή ποσότητα αυτού του μίγματος τροφοδοτείται σε καλούπια όπου πιέζεται με ελεγχόμενη θερμοκρασία με αποτέλεσμα την παραγωγή ελαστικών βιομηχανικών τροχών.


1. Τα μεταχειρισμένα λάστιχα αυτοκινήτων ανακυκλώνονται και προωθούνται για την παραγωγή ελαστικών βιομηχανικών τροχών.

2. Μονάδα τροφοδοσίας δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής πριν την ενσωμάτωσή της σ΄ αυτήν.

3. Απεικόνιση πρέσας και δοκιμαστικού καλουπιού παραγωγής ελαστικών τροχών.

4. Μια ειδική συνταγή ανάμιξης πολυουραιθάνης και διαφόρων κοκκομετριών σπό ελαστικό σε καθορισμένες δοσολογίες, προωθούνται σε προθερμασμένα καλούπια μέσω αυτοκινούμενου robot το οποίο επίσης εκφορτώνει τα τελικά προϊόντα σε παλέτες.
H μονάδα έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί παράλληλα έξι πρέσες.

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19003 Πόρτο Ράφτη, Πρασιαί POB 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS