Προφίλ Εταιρείας | Λίστα Αναφοράς | Νέα | Επικοινωνία

• Γραμμές Κοπής


• Γραμμές Έλασης


• Γραμμές Συσκευασίας


• Γραμμές Θερμικής Επεξεργασίας


• Γραμμές Ανακύκλωσης


• Γραμμές Συναρμολόγησης


• Γαλβανιστήρια


• Γραμμές Αποσκωρίωσης


• Συντήρηση & Service


Γραμμές Κοπής

Η γραμμή αυτή παράγει ribbon ή oscillated μεταλλικές ταινίες περίδεσης όλων των διαστάσεων, σχημάτων και ποιοτήτων.
Αρχικά η φαρδιά ταινία διαχωρίζετε σε πιο στενές ταινίες οι οποίες επανατυλίγονται και αποθηκεύονται.
Στο μεσοδιάστημα αυτής της βασικής διαδικασίας η ταινία περίδεσης μπορεί να φινιριστεί στις ακμές, να υποστεί θερμική επεξεργασία, να βαφτεί, να εκτυπωθεί ετικέτα αναγνώρισης ή να υποστεί άλλες επεξεργασίες.
Το τελικό προϊόν ποικίλει σε μέγεθος και εμφάνιση. Σταθμός συσκευασίας επίσης μπορεί να προστεθεί στην βασική γραμμή, με σκοπό την εύκολη διαχείριση των τελικών προϊόντων.


1. Σχιστικό με μονάδα γρήγορης εναλλαγής περιστροφικών μαχαιριών.

2. Τυλικτικό Super Jumbo coils, για coils μέχρι 1500 Kg, διαμέτρου έως 1400mm και πλάτους έως 300mm. Η τύλιξη (oscillation) ελέγχεται μέσω computer.

3. Φινιριστικό αποτελούμενο από ράουλα εργασίας και ράουλα οδήγησης.

4. Είσοδος αποτελούμενη από φορείο τροφοδοσίας ρολών πρώτης ύλης, εκτυλικτικό, μονάδα συγκόλλησης, σχιστικό με μονάδα γρήγορης εναλλαγής περιστροφικών μαχαιριών και τυλικτικό ακμών κοπής (scrap baller).

Consulting Construction Τουλίπας & Μαργαρίτας, 19023 Πόρτο Ράφτη, ΤΘ 3311 Τηλ.: +30 210 8077805     • e-mail: klopfer@otenet.gr

Consulting Construction web site is Designed & Developed by LIBER ARTIS